Onderwijsadvies

Kersbergen Onderwijsadvies kan met u meedenken, beleid ontwikkelen, plannen schrijven, studiedagen organiseren en leerkrachten coachen en begeleiden. Mijn expertise is: management en organisatie, passend onderwijs, opbrengstgericht werken, onderwijs aan het jonge kind.

Werkwijze
Samen met de opdrachtgever ga ik op zoek naar wat goed gaat en wat verder ontwikkeld kan worden. Vervolgens vertaal ik de ontwikkelpunten in een concreet plan van aanpak. Daarna bied ik ondersteuning bij de uitvoering van de plannen door middel van studiedagen, trainingen, klassenconsultaties en individuele coaching.

Praktijkvoorbeelden
Voor verschillende scholen schreef ik het meerjaren schoolbeleidsplan en het zorgplan. U kunt ook denken aan projecten als: hoe kunnen wij het aanbod in groep 1 en 2 verrijken? Wat te doen met het thema burgerschap? Hoe betrek je meer ouders bij de school? Hoe verbeteren wij het taal- of rekenonderwijs? Hoe versterken wij het pedagogisch klimaat? Hoe professionaliseren wij onze organisatie?

Bent u geinteresseerd? Bel of mail voor een vrijblijvende afspraak.